Splošna olajšava

Za leto 2015 znaša splošna olajšava 3.302,70 EUR. Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Če te starši uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana, ti ta olajšava ne pripada.
Posebna osebna olajšava za dijake in študente
Posebna osebna olajšava za leto 2015 znaša 2.477,03 EUR (z novo zakonodajo se je znesek znižal, in sicer znaša 75 % zneska splošne olajšave). Prizna se:
 rezidentom, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta starosti
 udeležencem izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta
 prizna se tudi študentom starejšim od 26 let, če se vpišejo na študij do dopolnjenega 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa (113. člen Zdoh-2)
 Posebna osebna olajšava se ne prizna nerezidentom.

Dodatna splošna olajšava

Dodatna splošna olajšava se prizna dijaku ali študentu, ki uveljavlja splošno olajšavo , torej drugi rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Prizna se v višini:
 3.217,12 EUR če njegovi skupni dohodki ne presežejo 10.866,37 EUR oziroma
 1.115,94 EUR, če so njegovi skupni dohodki višji kot 10.866,37 EUR vendar ne več kot 12.570,89 EUR.

Normirani stroški

Pri ugotavljanju osnove za odmero dohodnine iz naslova dela prek študentskega servisa se priznajo tudi normirani stroški v višini 10 % od dohodka preko napotnic. Ti stroški se priznajo avtomatično in jih ni potrebno posebej dokazovati, priznani so v vsakem primeru, tudi če nista izpolnjena pogoja za splošno in posebno osebno olajšavo.
 Študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje posebne osebne olajšave za dijake in študente in jih starši ne bodo uveljavljali v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanje družinske člane lahko v letu 2015 zaslužijo preko študentskih servisov 9.996,50 EUR in ne bodo plačali dohodnine.
 V primeru, da starši člane uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi lahko le-ti zaslužijo 2.752,26 EUR.

Prikaz olajšav glede na zaslužek:

SKUPNI PREJEMKI

DO 10.866,37 EUR

SKUPNI PREJEMKI

NAD 10.866,37 DO 12.570,89

SKUPNI PREJEMKI

NAD 12.570,89

2.477,03 študentska

2.477,03 študentska

2.477,03 študentska

6.519,82 splošna

4.418,64 splošna

3.302,70 splošna

OLAJŠAVE SKUPAJ

= 8.996,85 EUR

= 6.895,67 EUR

= 5779,73 EUR

NEOBDAVČEN DOHODEK

9.996,50 EUR

7.661,85 EUR

6.421,92 EUR
https://edavki.durs.si/OpenPortal/CommonPages/Documents/New_Doh_Odm.aspx

 

Fotogalerija

Trenutno ni slik v fotogaleriji

| Domov | Posta